Ahli Jawatankuasa Shariah

Mereka adalah Jawatankuasa Syariah yang bertanggungjawab untuk mengawal selia dan memastikan polisi Takaful kami mematuhi panduan Syariah.