Rancang masa hadapan anak anda. Kami akan membantu merealisasikan

Merancang perbelanjaan pendidikan yang bersesuaian untuk anak anda adalah langkah terbaik dalam menjamin masa depan mereka.
Dengan pelan pendidikan Aspire, kami akan membantu memenuhi keperluan pendidikan dan perlindungan insurans anak anda.

Manfaat yang anda nikmati

Bayaran Tunai Interim Dijamin

Anda akan menerima bayaran tunai sebanyak 30%, 30% dan 40% daripada jumlah asas yang diinsuranskan pada penghujung 3 tahun terakhir polisi sebelum tempoh matang. Anda boleh memilih untuk menerima bayaran tunai terkumpul atau mengumpulkan bayaran tunai tersebut untuk kegunaan di masa hadapan.

Anugerah Kecemerlangan Akademik

Berikan galakan kepada anak anda untuk mencapai gred cemerlang dan kami akan memberi mereka ganjaran tunai.

Perlindungan Insurans

Jumlah asas yang diinsuranskan berserta bonus dan bayaran tunai terkumpul (jika ada) akan dibayar sekaligus sekiranya berlaku kematian atau Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (HUMK).

Manfaat Matang

Anda akan dibayar 50% daripada jumlah asas yang diinsuranskan berserta bonus dan bayaran tunai terkumpul (jika ada) sekaligus apabila polisi anda matang.

Senarai Rider

1) Rider Kemalangan Diri
2) Rider Penyakit Kritikal Premier
3) Rider Manfaat Tunai Hospital
1) Rider Pengecualian Premium untuk Kematian/ HUMK/ Penyakit Kritikal
2) Rider Manfaat Pennyelenggaraan Anak
3) Rider Bertempoh Bagi Pembayar

Kelayakan

Kehidupan Diinsuranskan

Usia 14 hari hingga 10 tahun

Pemegang Polisi

Usia minimum 19 tahun dan tiada usia maksimum

Hubungi Saya

Anda Mungkin Juga Berminat:

Insurans Kenderaan Persendirian Komprehensif

Kembali memandu tanpa kesulitan.

i-DoubleSecure

Gandakan perlindungan buat diri anda dan keluarga.

Empunya Rumah / Isi Rumah Takaful

Lindungi rumah anda, luaran dan dalaman, dengan satu pelan Takaful.

Insurans Empunya Rumah / Isi Rumah

Lindungi rumah anda, luaran dan dalaman, dengan satu pelan.