Labuan

Etiqa Offshore Insurance (L) Ltd telah ditubuhkan di Pusat Perniagaan dan Kewangan Antarabangsa Labuan (IBFC) pada September 1991 dan merupakan anak syarikat milik penuh Maybank Ageas Holdings Berhad.

Kami adalah sebahagian dari Etiqa Insurans & Takaful – salah satu syarikat terkemuka di dalam bidang insurans & takaful di Malaysia.

Kami memainkan peranan penting di dalam menyediakan Perkhidmatan Pengurusan kepada insurans luar pesisir pantai Labuan dan insurans kepada entiti yang berkaitan bagi memudahkan mereka memasuki Labuan.

Dengan mempunyai asas yang kukuh di dalam kedudukan kewangan dan pengalaman di dalam industri, kami menawarkan pelbagai khidmat pengurusan yang professional dan piaiwaian yang tinggi. Dari khidmat pengurusan, seperti perakaunan, undang-undang, nasihat pematuhan untuk penyiapan permohonan lessen, kami akan menjadi perunding kepada pelbagai pihak seperti Labuan Financial Services Authority (Labuan FSA), rakan niaga dan pengawal setia tempatan.

Muat turun Profil Syarikat Etiqa Labuan

Lembaga Pengarah

  

Selanjutnya

Pihak Pengurusan

  

Selanjutnya

Mengapa Kami

  

Selanjutnya

Klien Kami

  

Selanjutnya

Penguatkuasa Etiqa Labuan