Lembaga Pengarah

Ahli-ahli Lembaga Pengarah kami komited di dalam memastikan perniagaan kami berjaya memberikan manfaat kepada pemegang saham syarikat kami.

Lihat Piagam Lembaga:
Maybank Ageas Holdings Berhad | Etiqa Insurance Berhad | Etiqa Takaful Berhad

Lihat Memorandum & Artikel Penubuhan:
Maybank Ageas Holdings Berhad | Etiqa Insurance Berhad | Etiqa Takaful Berhad

Sulaiman Salleh

Y. Bhg. Datuk R. Karunakaran
Pengerusi

Sulaiman Salleh

Bart K.A. De Smet
Timbalan Pengerusi

Sulaiman Salleh

Gary Lee Crist

Sulaiman Salleh

Y. Bhg. Dato' Johan Ariffin

Sulaiman Salleh

Y. Bhg. Dato' Amirul Feisal Wan Zahir

Sulaiman Salleh

Y. Bhg. Datuk R. Karunakaran
Pengerusi

Sulaiman Salleh

Philippe Pol Arthur Latour
Timbalan Pengerusi

Sulaiman Salleh

Y. Bhg. Dato' Johan Ariffin

Sulaiman Salleh

Loh Lee Soon

Sulaiman Salleh

Frank J.G. Van Kempen

Sulaiman Salleh

Koh Heng Kong

Sulaiman Salleh

Nora Abd Manaf

Sulaiman Salleh

Colin Pakshong

Sulaiman Salleh

Y. Bhg. Datuk R. Karunakaran
Pengerusi

Sulaiman Salleh

Philippe Pol Arthur Latour
Timbalan Pengerusi

Sulaiman Salleh

Zainal Abidin Jamal

Sulaiman Salleh

Loh Lee Soon

Sulaiman Salleh

Frank J.G. Van Kempen

Sulaiman Salleh

Koh Heng Kong

Sulaiman Salleh

Prof. Dr. Abdul Rahim Abdul Rahman

Sulaiman Salleh

Y. Bhg. Dato' Mohamed Rafique Merican

Sulaiman Salleh

Y. Bhg. Dato' Majid Mohamad

Sulaiman Salleh

Y. Bhg. Dato' Johan Ariffin