Profil Korporat

Sejarah Kami

Sejarah Etiqa bermula pada 2005 apabila Maybank Ageas (dahulu dikenali sebagai Mayban Ageas), sektor insurans dan takaful Maybank yang merangkumi Mayban General Assurance, Mayban Life Assurance dan Mayban Takaful bergabung dengan Malaysia National Insurance Berhad, syarikat insurans kebangsaan terbesar dan subsidiarinya, Takaful Nasional Sdn Bhd, pengendali takaful terunggul di Malaysia.

Pada penghujung 2007, lahirlah Etiqa, syarikat insurans korporat terkemuka di Malaysia.

Kenali organisasi kami dan inidividu-individu yang memandu kemajuan dengan lebih lanjut

Lembaga Pengarah

  

Selanjutnya

Ahili Jawatankuasa Shariah

  

Selanjutnya

Barisan Pengurusan

  

Selanjutnya

Laporan Kewangan

  

Selanjutnya

Piagam Pelanggan

  

Selanjutnya

Profil Korporat

  

Selanjutnya