Perkongsian Lebihan Takaful Am

Perkongsian Lebihan adalah perkongsian keuntungan dan pendapatan pelaburan antara pengendali takaful dan peserta pada akhir tempoh sijil berikutan nisbah perkongsian yang dipersetujui.

Perkongsian lebihan adalah berkenaan dengan sijil takaful am yang dikeluarkan oleh Etiqa Takaful Berhad dan akan dibayar selepas Etiqa Takaful Berhad mengumumkan keputusan kewangan selepas tamat tempoh sijil.

Sila klik muat turun untuk ketahui dengan lebih lanjut mengenai Perkongsian Lebihan dan Borang Arahan Bayaran.

Kelayakan Pembayaran

Kelayakan bayaran berdasarkan:

  • Sijil takaful telah dikeluarkan dan sumbangan takaful penuh telah dibayar.
  • Tiada tuntutan terhadap perlindungan takaful (kecuali tuntutan cermin, Knock Knock ( KFK ), dan Aksesori).

Hubungi Saya

Anda Mungkin Juga Berminat:

Empunya Rumah / Isi Rumah Takaful

Lindungi rumah anda, luaran dan dalaman, dengan satu pelan Takaful.

i-DoubleSecure

Gandakan perlindungan buat diri anda dan keluarga.

Insurans Kenderaan Persendirian Komprehensif

Kembali memandu tanpa kesulitan.

Insurans Empunya Rumah / Isi Rumah

Lindungi rumah anda, luaran dan dalaman, dengan satu pelan.