Insurans dan Takaful Berkaitan Pelaburan

Insurans SecureLink

Pelan perlindungan insurans yang fleksibel dengan ciri berkaitan pelaburan untuk pulangan yang berpotensi tinggi.

 • Manfaat tambahan yang komprehensif
 • Perlindungan berterusan selepas Hilang Upaya Keseluruhan dan Kekal (HUKK)
 • Bonus kesetiaan setiap 3 tahun
 • Manfaat kematian dan HUKK

Hadiyyah Takafulink

Pelan perlindungan patuh Syariah yang memberi ganjaran pembayaran tunai tambahan untuk meningkatkan simpanan anda.

 • Dapatkan pulangan apabila anda tidak membuat tuntutan
 • Kelulusan dijamin untuk perlindungan sehingga RM200,000
 • Manfaat untuk Aqiqah, Khatam & Qurban
 • Manfaat pembayaran berjangka
 • Manfaat kematian dan hilang upaya kekal

Insurans MaxiLink

Pelan insurans yang memberi ganjaran pembayaran tunai tambahan untuk meningkatkan simpanan anda.

 • Kelulusan yang dijamin
 • Bayaran tunai tahunan yang dijamin
 • Manfaat pembayaran kematangan
 • Manfaat kematian dan hilang upaya kekal yang dijamin
 • Bayaran premium dan terma polisi fleksibel

Mahabbah Takafulink

Pelan perlindungan takaful yang memastikan impian orang yang tersayang dapat dicapai walaupun anda sudah tiada.

 • Dapatkan pulangan apabila anda tidak membuat tuntutan
 • Tiada pemeriksaan perubatan
 • Pembayaran jagaan kecacatan
 • Tempoh pembayaran yang fleksibel

Insurans MegaLink

Pelan insurans berkaitan pelaburan yang menjamin gaya hidup keluarga anda.

 • Pengagihan kekayaan terus kepada orang yang dinamakan
 • Tiada pemeriksaan perubatan
 • Pembayaran jagaan kecacatan
 • Unit bonus kesetiaan
 • Tempoh pembayaran fleksibel sebanyak 5, 10, 15, atau 20 tahun, atau sehingga anda mencapai umur 100 tahun

Elite Takafulink

Pelan perlindungan patuh Syariah yang fleksibel dengan ciri berkaitan pelaburan untuk pulangan yang berpotensi tinggi.

 • Dapatkan pulangan apabila anda tidak membuat tuntutan
 • Perlindungan insurans
 • Manfaat kematangan
 • Bonus kesetiaan
 • Pilihan pengeluaran dan penambahan