Insurans Mega PA

Mega PA direka dengan 4 pelan kemalangan diri yang berbeza bagi menyediakan pelbagai manfaat sekiranya berlaku kemalangan, kemasukan ke hospital akibat kemalangan, atau sekiranya anda menjadi mangsa jenayah.

Pelan Mega PA

Mega PA Essential
Pelan asas kemalangan diri yang melindungi anda dan keluarga sekiranya berlaku kemalangan.
Mega PA Crime Cover
Pelan yang melindungi anda dan keluarga sekiranya berlaku kehilangan atau kecederaan akibat kejadian ragut.
Mega PA Hospital Care
Pelan yang melindungi kos perbelanjaan perubatan anda sekiranya berlaku kecederaan yang disebabkan oleh kemalangan.
Mega PA Prime Shield
Pelan komprehensif yang melindungi anda dan keluarga sekiranya berlaku kemalangan atau menjadi mangsa jenayah, atau apabila terdapat kos perbelanjaan perubatan yang disebabkan oleh kemalangan.

Muat Turun Dokumen

Diunderait oleh Etiqa General Insurance Berhad (197001000276)
(Dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia)

EtiqaQR