Takafulink Medical Plus

Lazimnya, manfaat perubatan yang diberikan oleh majikan anda mungkin tidak mencukupi untuk anda atau keluarga anda. Dengan Takafulink Medical Plus, manfaat perubatan tambahan untuk pelan berkaitan pelaburan terpilih, anda boleh menambah manfaat perlindungan perubatan anda, serta menabung untuk menjamin perlindungan perubatan walaupun selepas anda bersara.

Manfaat Utama

Had Perlindungan yang Tinggi
Had tahunan yang tinggi sehingga RM2.3juta dan perlindungan sepanjang hayat tanpa had.
Perlindungan Deduktibel
Simpan sumbangan anda hari ini untuk perlindungan perubatan penuh semasa anda bersara.
Etiqa+ App
Etiqa+ App
Pengesan GPS kami akan menunjukkan Hospital Panel Etiqa yang terdekat dengan anda, bagi memudahkan kemasukan ke hospital, dan memastikan anda menerima manfaat perubatan berdasarkan kelayakan anda.

Senarai Rider

ElitePlus Takafulink

Takafulink Medical Plus Muat Turun

Diunderait oleh Etiqa Family Takaful Berhad (199301011506)
(Dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 dan dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia).

EtiqaQR