pendidikan

Insurans dan Takaful Pendidikan

Insurans Aspire

Simpan untuk pendidikan anak anda dan dapatkan perlindungan kematian dan Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (HUMK).

  • Ganjaran tunai untuk kecemerlangan akademik
  • Perlindungan insurans untuk kematian dan HUMK
  • Manfaat kematangan

Takaful Intelek

Pelan patuh Syariah yang berpatutan yang membantu membina dana pendidikan sambil menyediakan perlindungan kematian dan Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (HUMK).

  • Ganjaran tunai untuk kecemerlangan akademik
  • Pengeluaran dibenarkan sekiranya berlaku perbelanjaan yang tidak dijangka
  • Manfaat kematangan