Insurans Pemilik Rumah dan Isi Rumah

Dapatkan perlindungan untuk bangunan rumah anda dan isi rumah, supaya anda tidak perlu membayar kerosakan dan kerugian.

 • Rebat 15% apabila anda memohon atas talian
 • Perlindungan terhadap kerosakan yang disebabkan oleh kebakaran, kilat, dan ledakan domestik
 • Perlindungan terhadap kerosakan akibat banjir dan tanah runtuh
 • Perlindungan untuk pemilik rumah

Takaful Pemilik Rumah dan Isi Rumah

Dapatkan perlindungan patuh Syariah untuk bangunan rumah anda dan isi rumah, supaya anda tidak perlu membayar kerosakan dan kerugian.

 • Rebat 15% apabila anda memohon atas talian
 • Perlindungan terhadap kerosakan yang disebabkan oleh kebakaran, kilat, dan ledakan domestik
 • Perlindungan terhadap kerosakan akibat banjir dan tanah runtuh
 • Perlindungan untuk pemilik rumah
 • Pulangan tunai apabila anda tidak membuat tuntutan

MRTA & Insurans Kebakaran Jangka Panjang – Sektor Awam (LPPSA)

Pelan perlindungan pembiayaan perumahan untuk sektor awam

 • Manfaat kematian
 • Perlindungan untuk Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (HUMK)
 • Perlindungan untuk kebakaran, kilat dan letupan
 • Pilihan manfaat tambahan untuk perlindungan rumah anda

MRTT & Takaful Kebakaran Jangka Panjang – Sektor Awam (LPPSA)

Pelan perlindungan pembiayaan perumahan untuk sektor awam

 • Manfaat kematian
 • Perlindungan untuk Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (HUMK)
 • Perlindungan untuk kebakaran, kilat dan letupan
 • Pilihan manfaat tambahan untuk perlindungan rumah anda