Takaful i-Secure

Takaful i-Secure

i-Secure adalah pelan takaful keluarga bertempoh yang memberikan bayaran sekaligus sekiranya berlaku kematian atau hilang upaya menyeluruh dan kekal (HUMK) semasa tempoh perlindungan.
 
Perancangan awal dapat membantu orang yang tersayang dilindungi dari segi kewangan sepenuhnya. i-Secure juga menggunakan konsep Wakalah.

Apa Yang Termasuk

Manfaat kematian
Manfaat Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (HUMK)
Mudah untuk disertai
Perlindungan yang fleksibel

Manfaat Utama

Tempoh perlindungan yang panjang
Perlindungan dari umur 21 tahun sehingga 75 tahun
Tiada pemeriksaan perubatan diperlukan
Hanya jawab beberapa soalan yang mudah untuk melengkapkan penyertaan anda
Pembayaran yang mudah
Bayaran secara bulanan atau tahunan melalui kad kredit
Jumlah perlindungan yang tinggi
Dapatkan perlindungan sehingga RM500,000

Sumbangan akan dinaikkan pada hari pertama tahun sijil berikutnya, mengikut umur anda semasa anda mendapatkan sijil. Manfaat tertakluk kepada terma & syarat. Sila rujuk bahagian muat turun di bawah untuk keterangan lebih lanjut.

Dapatkan pelan keluarga takaful melalui online tanpa pemeriksaan kesihatan.

Apply Online

Bantuan & Sokongan

Ketahui apa yang dilindungi di bawah Insurans Hayat & Takaful Keluarga Bertempoh

Muat Turun Dokumen

Diunderait oleh Etiqa Family Takaful Berhad (266243-D)
(Dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 dan dikawalselia oleh Bank Negara Malaysia).
Pelan ini adalah pelan perlindungan tulen dimana tujuan utamanya adalah untuk menyediakan perlindungan sekiranya berlaku kejadian tertentu. Produk ini diedarkan tanpa sebarang perantara.

EtiqaQR