laptap

Travel Ezy

Perlindungan untuk kelewatan perjalanan domestik

Turut Disertakan

Pampasan untuk kelewatan perjalanan selama 30 minit atau lebih

Kelebihan

Kelewatan Perjalanan
Dapatkan RM60 apabila penerbangan anda terlewat selama 30 minit atau lebih
Bayaran cepat
Bayaran akan dikreditkan dalam tempoh 24 jam untuk kelewatan perjalanan
Pembayaran secara automatik
Tiada permohonan tuntutan diperlukan. Dapatkan bayaran secara automatik

Jimat 25%

Mohon Online

Bantuan & Sokongan

Muat Turun

Diunderait oleh Etiqa General Insurance Berhad (197001000276)
(Dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia)