Takaful i-Secure

Pelan takaful keluarga bertempoh yang memberikan pembayaran sekali gus kepada penerima manfaat sekiranya berlaku kematian dalam tempoh perlindungan.

 • Tiada pemeriksaan perubatan
 • Pelan fleksibel untuk memenuhi keperluan anda
 • Perlindungan dari 21 hingga 75 tahun
 • Manfaat kematian dan hilang upaya kekal

Insurans Ezy-Life Secure

Pelan insurans hayat bertempoh yang memberikan anda kelonggaran untuk memilih jumlah manfaat, tempoh dan kekerapan pembayaran dalam setahun.

 • Premium kekal sepanjang tempoh
 • Manfaat kematian dan hilang upaya
 • Kekerapan pembayaran yang fleksibel
 • Tempoh manfaat yang fleksibel

Insurans Ezy-Secure

Pelan insurans hayat bertempoh yang memberikan pembayaran sekaligus kepada penerima manfaat sekiranya berlaku kematian dalam tempoh perlindungan.

 • Tiada pemeriksaan perubatan
 • Pelan fleksibel untuk memenuhi keperluan anda
 • Perlindungan dari 21 hingga 80 tahun
 • Manfaat kematian dan hilang upaya kekal

Takaful i-DoubleSecure

Pelan takaful keluarga bertempoh yang menyediakan manfaat berganda jika kematian atau hilang upaya kekal menyeluruh disebabkan oleh kemalangan.

 • Kelayakan dari 17 hingga 55 tahun
 • Manfaat kematian dan hilang upaya kekal menyeluruh
 • Pilih daripada tiga amaun perlindungan
 • Dapatkan pulangan apabila anda tidak membuat tuntutan

Takaful Mawaddah II

Pelan perlindungan yang berpatutan untuk persediaan hibah anda.

 • Kelulusan Serta-Merta
 • Sumbangan Berpatutan
 • Manfaat Ihsan
 • Perlindungan untuk Kemalangan

Insurans Protect 88

Pelan perlindungan yang melindungi anda sehingga usia emas anda

 • Tanpa Pemeriksaan Kesihatan
 • Jaminan Bayaran Matang
 • Perlindungan Kemalangan
 • Perlindungan Golden Care

Takaful AafiahCare

Baru Pelan yang berpatutan untuk melindungi anda dari 68 Penyakit Kritikal.

 • Perlindungan untuk 68 Penyakit Kritikal
 • Perlindungan termasuk penyakit mental, diabetes mellitus dan angioplasti
 • Bayaran tunai sebanyak 5% untuk Manfaat Penjagaan Penyakit Kritikal
 • Manfaat Khairat RM5,000

Insurans Etiqa Life Secure

Pelan insurans hayat bertempoh yang akan membantu perniagaan anda terus bertahan sekiranya berlaku kematian atau kehilangan upaya orang penting syarikat.

 • Manfaat kematian dan hilang upaya
 • Premium kekal sepanjang tempoh
 • Fleksibiliti memilih tempoh pelan

Insurans Enrich Life Plan

Pelan insurans hayat seumur hidup yang fleksibel bagi membolehkan anda menyesuaikan perlindungan insurans anda dan keluarga anda.

 • Pilih daripada 13 rider untuk penyesuaian perlindungan anda
 • Rider untuk penyakit wanita
 • Rider untuk penyakit kritikal
 • Rider untuk penyakit kritikal juvana
 • Rider kehamilan

Takaful Prisma

Pelan takaful keluarga bertempoh yang menyediakan perlindungan untuk keluarga anda dari serendah RM50 sebulan.

 • Pilih daripada 6 rider untuk penyesuaian perlindungan anda
 • Umur kemasukan kelayakan dari 19 hingga 60 tahun
 • Dapatkan pulangan apabila anda tidak membuat tuntutan
EtiqaQR